Voldria deixar de ser estrany

Petit Format/Small format

Date setembre 30, 2016

Tècnica: Col·lagrafia
Paper: Michel de 28 x 38 cm. Barbes a un costat
Tiratge: 15 exemplars