Recel

Petit Format/Small format

Date octubre 3, 2016

Tècnica: Aiguafort, aiguatinta i vernís tou estampat a sang per un costat
Imatge:  39 x 11 cm
Paper: 
Arches Michel de 44 x 22,5 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge:
10 exemplars