Un altre món possible és possible

Llibre d'artista/Art book

Date gener 15, 2013

Descripció: Carpeta amb dotze de gravats originals

Tècnica: aiguafort, aiguatinta al sucre, vernís tou i gravat a la cera sobre planxes de coure i punta seca i col·lagrafia sobre planxes d’acetat i de cartró
Sobreimpressió a dues tintes i a sang
Obra: 24 x 18 x 1 cm
Paper: Aquari de 22 x 16 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: 7 exemplars

Món / World

1. Participatiu / Participate

2. Ecològic / Ecological

3. Transparent / Clear

4. Just / Fair

5. Solidari / Like-minded

6. Pacifista / Pacific