M/F Veure’s reflectit

Gravat/Etching

Date febrer 21, 2013

Tècnica: Aiguafort, aiguatinta, gravat a la cera i col·lagrafia
Sobreimpressió a dues tintes i a sang
Obra: 56 x34 cm
Paper: Michel de 56 x 34 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: 21 exemplars