M/F Trobar l’aplom

Gravat/Etching

Date març 25, 2013

Tècnica: aiguatinta, gravat a la cera, carborúndum i col·lagrafia
Sobreimpressió a dues tintes, a sang i collage
Obra: 75 x 20 cm
Paper: Michel de 75 x 28 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: 21 exemplars