M/F Saber escoltar

Gravat/Etching

Date maig 6, 2013

Tècnica: aiguatinta, transferència serigràfica, gofrat i col·lagrafia
Sobreimpressió a tres tintes i a sang
Obra: 74 x 47,5 cm
Paper: Michel de 74 x 47,5 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: 21 exemplars