M/F Quiet

Gravat/Etching

Date maig 6, 2013

Tècnica: aiguatinta, gravat a la cera, carborúndum i col·lagrafia
Sobreimpressió a dues tintes i a sang
Obra: 49 x 75 cm
Paper: Michel de 49 x 75 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: de 11 exemplars