M/F Lligams de satisfacció

Gravat/Etching

Date març 25, 2013

Tècnica: Aiguafort, aiguatinta, gravat a la cera, transferència serigràfica, gofrat i col·lagrafia
Sobreimpressió a dues tintes i a sang
Obra:  38 x 69 cm
Paper: Michel de 38 x 69 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: 21 exemplars