M/F Adir-se

Gravat/Etching

Date febrer 21, 2013

Tècnica: Aiguafort, aiguatinta, carborúndum i col·lagrafia
Sobreimpressió a dues tintes i a sang
Obra: 27,5 x 75 cm
Paper: Michel de 27,5 x 75 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: 21 exemplars