M/F Abraçar el sentit

Gravat/Etching

Date març 25, 2013

Tècnica: aiguafort, aiguatinta, gravat a la cera, carborúndum i col·lagrafia
Sobreimpressió a dues tintes i a sang
Obra: 34 x 74 cm
Paper: Michel de 34 x 74 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: 21 exemplars