L’espera

Gravat/Etching

Date octubre 3, 2016

Tècnica: Aiguafort, aiguatinta, vernís tou, carborúndum i col·lagrafia amb sobreimpressió a dues tintes
Imatge: 62 x 12 cm
Paper: Arches Michel de 76 x 23 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: 17 exemplars