La caiguda

Gravat/Etching

Date setembre 30, 2016

Tècnica: carborúndum i col·lagrafia
Paper: arches michel de 56 x 57 cm. Barbes a un costat
Tiratge: 16 exemplars