Insignificança

Petit Format/Small format

Date setembre 30, 2016

Tècnica: Aiguafort, aiguatinta, vernís tou, gofrat i collage estampat a sang
Paper: Michel de 56 x 17,5 c. Barbes als 4 costats
Tiratge: 30 exemplars