I (Identitat)

Objecte d'art/Art object

Date març 25, 2013

Descripció: objecte escultura amb 3 gravats originals. Textos en català, espanyol i anglès

Tècnica: aiguafort, aiguatinta al sucre, gravat a la cera i vernís tou sobre planxes de coure
Sobreimpressió a tres tintes
Obra: 23 x 24 x 1 cm
Paper: Michel de 12,5 x 106 cm, de 12,5 x 100 cm i de 12,5 x 70 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: 11 exemplars