En el record

Gravat/Etching

Date octubre 3, 2016

Tècnica: Aiguatinta, transferència serigràfica, carborúndum i col·lagrafia amb estampació a sang amb sobreimpressió a dues tintes
Paper: Arches Michel de 25 x 56 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: 17 exemplars