En construcció

Objecte d'art/Art object

Date maig 6, 2013

Descripció: Objecte d’art de cinc gravats incorporats dins de caixes de fusta per ser disposats de diferent manera en l’espai

Tècnica: aiguafort, vernís tou, aiguatinta, aiguatinta al sucre i alcogravat sobre planxes de coure
Paper: Michel de 29 x 51 cm, 29 x 24 cm i tres de 29 x 8 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: 12 exemplars