M/F El fil de l’equilibri

Gravat/Etching

Date octubre 3, 2016

Tècnica: Aiguafort, vernís tou, carborúndum i col·lagrafia amb sobreimpressió a dues tintes i a sang
Paper: Michel de 53 x 63 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: 11 exemplars