Costa amunt

Gravat/Etching

Date setembre 24, 2016

Tècnica: Col·lagrafia estampada a sang
Obra: 56 x 38 cm
Paper: Arches Michel de 56 x 38 cm. Barba a un costat
Tiratge: 17 exemplars