COOP 2

Objecte d'art/Art object

Date març 25, 2013

Descripció: 10 aiguaforts que es col·loquen a un fil d’acer. Textos en català, espanyol i anglès

Tècnica: Aiguafort, aiguatinta al sucre, vernís tou, lavis i stencil
Sobreimpressió a dues tintes i a sang
Obra: 10 x 10 x 5 cm
Paper: Aquari de 9 x 9 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: 7 exemplars