Contrast

Llibre d'artista/Art book

Date març 25, 2013

Descripció: Llibre d’artista amb 25 gravats originals

Tècnica: aiguafort, aiguatinta al sucre, vernís tou i gravat a la cera sobre planxes de coure i punta seca, col·lagrafia i gofrat sobre planxes d’acetat
Impressió a dues tintes
Obra: 22 x 30 x 2 cm
Paper:  Michel de 17 x 50 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: 9 exemplars