Clam/ReClam

Llibre d'artista/Art book

Date juny 12, 2015

Descripció: Caixa-llibre d’artista amb 7 parelles de gravats que contenen el Clam/ReClam per diferents causes

Tècnica: aiguafort, aiguatinta al sucre, gravat a la cera i vernís tou sobre planxes de coure i punta seca i col·lagrafia sobre plàstic i litografia sobre planxes de litopolièster.
Sobreimpressió a tres tintes.
Obra: 41 x 29 x 3 cm
Paper: fet a mà pel molí paperer Ca l’Oliver de 32 x 22 cm (barbes als 4 costats) i paper himalaienc Khadi de 40 x 56 cm
Tiratge: 6 exemplars i 1 prova d’artista (PA)