M/F Camí Natural

Gravat/Etching

Date febrer 7, 2013

Tècnica: Aiguafort, aiguatinta, gravat a la cera i col·lagrafia
Sobreimpressió a dues tintes i a sang
Paper: Michel de 75 x 28 cm. Barbes als 4 costats
Tiratge: 21 exemplars